Zoals aangegeven is klassiek straten nog steeds in veel gevallen aan te bevelen. Maar meegaan met de tijd en de nieuwe mogelijkheden die er zijn is ook een must.

We hebben daarvoor diverse mogelijkheden waaronder machinaal straten.

Aan te bevelen voor o.a. straten, pleinen en erfverharding.